Доступні курси

Метою даного курсу є спроба розібратися у взаємодії Церкви і медіа, вказати шляхи налагодження зв’язків. У лекціях аналізується, зокрема, образ церкви у мас-медіа, а також розповідається про особливості та співпрацю із журналістами церковних служб.

Проблеми, які охоплює курс, максимально наближені до реалій, практичних потреб та сучасних вітчизняних тенденцій. Тому він буде корисний для церковних прес-служб та журналістів, а також усім, хто цікавиться питаннями взаємодії Церкви і мас-медіа й бажає краще зрозуміти їх українські особливості.

За основу теоретичної частини взято матеріали Джона Аллена, ватиканського експерта, журналіста, який є одним із фахівців світового рівня в католицькій публіцистиці.

Курс охоплює наступні теми:

 1. Побудова репутації організації. Теорія і практика.
 2. Зв’язки з громадськістю (PR, комунікації) в Церкві. Організація роботи прес-служби. 
 3. Стратегія комунікації: Схема комунікації: Аудиторія - канал - речник повідомлення. 
 4. Взаємодія Церкви і ЗМІ: як бути цікавим одне одному. Інформаційний привід. Прес-документи (прес-релізи, інтерв`ю, тощо)
 5. Комунікація Церква-держава, Церква-партнери, Церва-донори.
 6. Організація медіа-заходів (прес-конференції, прес-тури тощо).
 7. Церква он-лайн: Social Media Marketing на службі церковної комунікації.
 8. Інформаційна кампанія крок за кроком: від планування до реалізації і постмоніторинга.
 9. Управління репутацією. Антикризовий PR

Метою курсу є вивчення головних теологічних концепції (з першочерговим урахуванням Біблійної традиції, яка є джерелом для всіх християнських церков), що описують шлюб та родину. Курс пропонує теологічне вивчення «сім’ї» через призму сучасних змін в суспільстві, традиційне теологічне розуміння «родини та шлюбу» пропонується вивчати з огляду на сучасні знання з антропології, історії та біології. 

Сучасна сім'я – між сакральним та профанним 

 1. Сакральність шлюбу та родини.
 2. Десакралізаці та дегуманізації сім’ї: між свободою та технологіями.

Старозавітні уявлення про шлюб та родину 

 1.  Створення людини та встановлення шлюбу.
 2.  Шлюбні стратегії в Старому заповіті.
 3.  Сексуальні норми, девіації та ритуали в Старому завіті.

Шлюб та родина в Новому Заповіті 

 1.  Містика та реальність Нового Заповіту.
 2.  Повсякденне життя евреїв часів Ісуса.

Церковні традиції та практики 

 1.  Дохристиянське уявлення про сім’ю (Стародавній Рим та Греція).
 2.  Романтичне кохання - від міфу до сучасних практик.

Курс присвячено раннім християнським концепціям людини та їх впливу на сучасну філософію. Завдання курсу - порівняти підходи різних патристичних шкіл усього християнського світу, звертаючи увагу на їх конкуренцію та взаємодію. За основу розгляду взято провідні антропологічні метафори різних шкіл, що виражають специфіку їх розуміння людини. 

 1. Патристична антропологія у метафорах
 2. Людина в спільноті очима Римсько-Медіоланської школи
 3. Апофатична антропологія Александрійської школи
 4. Біблійне бачення людини у Едесько-Нізібінській школі
 5. «Містично-матеріалістична» антропологія Антіохійської школи
 6. Натурфілософська антропологія Каппадокійської школи
 7. Людина у ранній візантійській та латинській схоластиці 
 8. Відлуння патристичної антропології у сучасній та постсучасній філософії

Метою курсу “Церква і Нація” є спроба розібратись в загальних теоретичних та практичних проблемах співвідношення національного та вселенського у Церкві, особливо в контексті церковно-національних питань сучасної України та пошук шляхів формування сучасного богослов’я нації.

Проблеми, які охоплює цей курс, розглядатимуться в контексті такого сучасного богословського напрямку, як публічне богослов’я.

Під богословським кутом ми розглянемо питання націоналізму, національної церкви та розберемось, який націоналізм може знайти підтримку християнського богослов’я.

Курс охоплює наступні теми:

 • Церква і Нація. Введення в проблематику;
 • Національне питання в Біблії;
 • Церковно-державні стосунки в контексті національного питання;
 • Богослов’я націоналізму;
 • Особливості богосприйняття народів;
 • Церква і Націю в історії України;
 • Богослов’я нації українських церковних та суспільно-політичних діячів;
 • Сучасне богослов’я нації.

Обсяг курсу — 8 лекцій, кожна я яких складається з кільком частин, тривалістю від 13 до 20 хвилин.


Site announcements